Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2017

14:51, 14/10/2017 [GMT+7]

 Sáng 13/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2017. Đồng chí Cao Thị Hòa An, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2017
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2017


    Trong 9 tháng qua, UBKT các cấp trong tỉnh đã giúp cấp ủy các cấp thành lập các đoàn, tổ kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017; xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, kịp thời phục vụ việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Nhiều đơn vị triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 kịp thời, toàn diện các nhiệm vụ, chú trọng kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm đã được UBKT các cấp tập trung tiến hành đồng bộ; đa số đơn vị tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và kỷ luật đảng đối với các đảng bộ cơ sở.

    Từ đây đến cuối năm, công tác kiểm tra, giám sát toàn tỉnh tập trung vào 5 nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, tiếp tục chú trọng nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, nhất là những tố chức có biểu hiện thống nhất chưa cao, có biểu hiện sai phạm để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo. Xem xét các kết luận kiểm tra, thanh tra các dự án trên địa bàn tỉnh của các đoàn kiểm tra, thanh tra của Chính phủ để kịp thời kiểm tra hoặc tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các tổ chức và cá nhân sai phạm theo quy định…

 Tin và ảnh  Đức Hưng