Ông Huỳnh Gia Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tuy An, nhiệm kỳ 2021 - 2026

08:15, 04/08/2023 [GMT+7]

Sáng 3/8, HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Mười Bốn (Kỳ họp chuyên đề), để thực hiện công tác bầu bổ sung nhân sự lãnh đạo chủ chốt của UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Kỳ họp các đ/c Lê Thanh Đồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tấn Hổ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Ông Huỳnh Gia Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tuy An, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ông Huỳnh Gia Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tuy An, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại Kỳ họp, Thường trực HĐND huyện Tuy An đã thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tờ trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Huỳnh Gia Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy Tuy An.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ Mười Bốn HĐND huyện Tuy An khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ông Huỳnh Gia Hoàng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tuy An, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với số phiếu đạt 100%, so với số đại biểu HĐND có mặt tham dự Kỳ họp.

Phát biểu ngay sau khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tuy An, ông Huỳnh Gia Hoàng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các Đại biểu HĐND và hứa sẽ cùng với tập thể lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tận tâm, tận lực vì sự phát triển chung của địa phương; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tuy An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, đưa huyện Tuy An về đích Nông thôn mới và trở thành thị xã vào năm 2025.

Khắc Nho