Quán triệt chuyên đề Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

08:45, 17/10/2023 [GMT+7]

Tiếp tục chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh, chiều ngày 16.10, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có phần trình bày, quán triệt chuyên đề Định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của đất nước và tỉnh Phú Yên.

Quán triệt chuyên đề Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quán triệt chuyên đề Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đối với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 3 trọng tâm là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Quán triệt chuyên đề Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quán triệt chuyên đề Định hướng phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đối với Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các nội dung về: vị thế, vai trò của tỉnh đối với vùng, quốc gia; điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức; quan điểm, mục tiêu, khâu đột phá; phương hướng tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội và các giải pháp thực hiện. Trong đó, tập trung một mũi nhọn, hai hành lang, ba trụ cột phát triển, bốn nền tảng và 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; hướng đến mục tiêu tổng quát, năm 2030, Phú Yên trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Kinh tế phát triển dựa lợi thế biển với các trụ cột. Thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số, cải thiện mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Có mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ, hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, môi trường sống được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng, an ninh được tăng cường./.

Hồng Thủy – Đắc Lâm