Đoàn ĐBQH tỉnh chất vấn Bộ Tài nguyên và môi trường giải pháp phát huy hiệu quả cơ chế quản lý nước

08:16, 05/06/2024 [GMT+7]

 

Đoàn ĐBQH tỉnh chất vấn Bộ Tài nguyên và môi trường giải pháp phát huy hiệu quả cơ chế quản lý nước
Đoàn ĐBQH tỉnh chất vấn Bộ Tài nguyên và môi trường giải pháp phát huy hiệu quả cơ chế quản lý nước

Sáng 4/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp 7. Ngay sau phần khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề đầu tiên thuộc lĩnh vực tài nguyên - môi trường. Đại biểu Lê Đào An Xuân đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về: Giải pháp đột phá để phát huy hiệu quả cơ chế quản lý nước theo lưu vực sông. Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên do đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Đặng Quốc Khánh, đại biểu Lê Đào An Xuân (Đoàn ĐBQH tỉnh) cho biết, việc khai thác và bảo vệ nguồn nước ở lưu vực sông hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức, trong đó thiếu sự phối hợp giữa các tỉnh thượng nguồn và hạ nguồn trong việc bố trí các công trình phát triển kinh tế - xã hội dọc nguồn nước, dẫn đến ô nhiễm môi trường và khai thác, sử dụng nước thiếu bền vững:

Đoàn ĐBQH tỉnh chất vấn Bộ Tài nguyên và môi trường giải pháp phát huy hiệu quả cơ chế quản lý nước
Đoàn ĐBQH tỉnh chất vấn Bộ Tài nguyên và môi trường giải pháp phát huy hiệu quả cơ chế quản lý nước

Trả lời chất vấn của đại biểu Lê Đào An Xuân, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Đặng Quốc Khánh khẳng định, vừa qua, Bộ đã trình Quốc hội xem xét Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), trong đó có nhấn mạnh đến bảo vệ lưu vực sông. Theo đó, Bộ Tài nguyên & Môi trường sẽ thành lập Đề án về bảo vệ lưu vực sông.

Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, Đề án thành lập Tổ chức lưu vực sông sẽ nhấn mạnh đến việc đảm bảo an ninh nguồn nước, trách nhiệm của các địa phương trong việc bảo vệ môi trường. Ngoài ra, việc thành lập Tổ chức lưu vực sông phải hiệu quả nên rất cần sự phối hợp của các địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh phải là thành viên của Tổ chức lưu vực sông, với trách nhiệm chỉ đạo, điều hành địa phương đảm bảo an ninh nguồn nước, sử dụng nguồn nước có hiệu quả và bảo vệ môi trường:

Đoàn ĐBQH tỉnh chất vấn Bộ Tài nguyên và môi trường giải pháp phát huy hiệu quả cơ chế quản lý nước
Đoàn ĐBQH tỉnh chất vấn Bộ Tài nguyên và môi trường giải pháp phát huy hiệu quả cơ chế quản lý nước

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực tài nguyên - môi trường tập trung vào 03 nhóm vấn đề về: Việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia; tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước; giải pháp nghiên cứu, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên, khoáng sản quý hiếm... đã diễn ra sôi nổi, trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao, nhiều thông tin phản ánh thực trạng tình hình và nhiều đề xuất, kiến nghị, hiến kế cho Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tế... Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có báo cáo, giải trình thêm về những vấn đề liên quan mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

An Bang