Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K22, hệ không tập trung

07:41, 14/06/2023 [GMT+7]

Chiều ngày 12/6, Học viện Chính trị khu vực III phối hợp Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K22, hệ không tập trung, khóa học 2021 – 2023.

Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K22, hệ không tập trung
Bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K22, hệ không tập trung

Sau 2 năm học tập, 60 học viên của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh được nghiên cứu chương trình học tập toàn khóa gồm 19 môn. Cùng với học lý thuyết, các học viên được thảo luận những vấn đề diễn ra trong thực tiễn. Đến nay, các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận hoàn thành chương trình cao cấp lý luận chính trị. Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện, Hội đồng xét tốt nghiệp của Học viện Chính trị khu vực III đã công nhận tốt nghiệp cho 100% học viên, trong đó 3 học viên đạt loại giỏi, 57 học viên đạt loại khá.

Hoàn thành khóa học, học viên đã được trang bị kiến thức có hệ thống và năm được những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và các kiến thức về khoa học quản lý, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp học viên có được nền tảng lý luận logic, vận dụng sáng tạo vào giải quyết công việc của bản thân, cơ quan./.

Đặng Dự - Lê Hùng