Đánh giá công tác đăng ký đất đai, tình hình hoạt động của Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/4/2023

12:19, 08/06/2023 [GMT+7]

Sáng ngày 7.6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác đăng ký đất đai, tình hình hoạt động của Hệ thống văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/7/2016 đến ngày 30/04/2023. Các  đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Ngọc Anh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. UBND các huyện, TX, TP trên địa bàn tỉnh cùng tham gia hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Đánh giá công tác đăng ký đất đai, tình hình hoạt động của Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/4/2023
Đánh giá công tác đăng ký đất đai, tình hình hoạt động của Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/4/2023

Từ ngày 1/7/2016 đến ngày 30/04/2023, toàn tỉnh đã kê khai đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gần 41.000 hồ sơ, đạt hơn 102% so với kế hoạch số 134 của UBND tỉnh; đạt gần 48% so với số thửa cần kê khai theo hiện trạng; còn tồn tại các chi nhánh chưa giải quyết hơn 2.500 hồ sơ; chi nhánh kiểm tra và trả hồ sơ về UBND cấp xã hoặc chuyển đơn vị tư vấn để bổ sung tính pháp lý hồ sơ hơn 6.500 hồ sơ và số hồ sơ đã kê khai đăng ký còn tồn tại UBND cấp xã chưa giải quyết hơn 29.500 hồ sơ… Với kết quả đạt được nêu trên, mặc dù tỷ lệ đạt hơn 102% so với kế hoạch số 134 của UBND tỉnh nhưng so với số thửa đất cần kê khai, đăng ký đất đai theo hiện trạng thì tỷ lệ còn thấp, chỉ đạt gần 48%. Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện còn chậm, còn nhiều hồ sơ tồn tại UBND cấp xã gần 29.000 hồ sơ chưa giải quyết và còn 11.000 Đơn đăng ký hộ gia đình chưa kê khai.

Nguyên nhân là do đa phần bản đồ địa chính có biến động đất đai lớn, nhiều thửa đất phát sinh mới do chuyển nhượng, tặng cho bằng giấy viết tay nhưng chưa được cập nhật chỉnh lý lên bản đồ địa chính nên khó khăn trong công tác quản lý, kê khai đăng ký; do kê khai đại trà với số lượng lớn nên chất lượng hồ sơ chưa đảm bảo, các thông tin kê khai không đầy đủ...

 Hiện nay, các hồ sơ còn lại đa phần có nguồn gốc phức tạp, trong khi đó hồ sơ địa chính chưa đầy đủ, thất lạc trong quá trình quản lý, người sử dụng đất nộp không có các giấy tờ đầy đủ để xác định mục đích, thời điểm sử dụng đất ổn định, nên UBND cấp xã rất khó khăn trong việc xác nhận các thông tin theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo và giao UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác kê khai, đăng ký đất đai bắt buộc, đến năm 2025 phải hoàn thành công tác kê khai, đăng ký đất đai bắt buộc đối với người sử dụng đất, người được giao đất để quản lý; chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiêm túc thực hiện việc kê khai, đăng ký đất đai đúng theo quy định pháp luật…/.

Như Nguyện