Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 2.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh

08:17, 12/10/2023 [GMT+7]

Sáng 11/10, tại cơ sở mới của Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh dưới hình thức trực tiếp kết hợp  trực tuyến đến tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với khoảng hơn 2.000 đại biểu tham dự. Tham dự có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 2.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 2.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh có điều kiện nắm vững lý luận, kịp thời cập nhật những kiến thức mới, góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn, áp dụng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi; nhiều vấn đề mới nảy sinh cả trong lý luận và thực tiễn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đang giữ các chức vụ chủ chốt ở các cơ quan, ban ngành, địa phương trong tỉnh phải thường xuyên tổng kết thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm, bổ sung lý luận, kiến thức mới, hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý, để tiếp cận nhanh chóng với các vấn đề mới nảy sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh được tổ chức nhằm thực hiện các quy định của trung ương về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Chương trình hành động 07 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với hình thức tổ chức linh hoạt, các học viên tham dự lớp học sẽ được nghe các báo cáo viên của trung ương, của tỉnh giới thiệu 13 chuyên đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Đây là những chuyên đề quan trọng, vừa cung cấp kiến thức cơ bản, vừa bổ sung kiến thức mới về lý luận và giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ; từ đó vận dụng và tổ chức thực hiện tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 2.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh
Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho hơn 2.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh

Sau khai giảng, các học viên đã nghe đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII của Đảng; định hướng, quán triệt nội dung “Phú Yên - Nửa nhiệm kỳ nhìn lại và những nhiệm vụ chủ yếu đến cuối nhiệm kỳ”.

Đặng Dự- Thế Hoan