Phú Yên đứng thứ 10 trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023

07:56, 30/11/2023 [GMT+7]

 

Phú Yên đứng thứ 10 trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023
Phú Yên đứng thứ 10 trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023

Sáng ngày 29.11, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (đợt 1) để xem xét, cho ý kiến các nội dung theo quy chế làm việc. Các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024. Theo báo cáo của lãnh đạo UBND tỉnh: Năm 2023, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; thực hiện đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 ước đạt 9,16% (vượt kế hoạch đề ra), đứng thứ 10 trong cả nước và thứ 3 khu vực miền Trung – Tây nguyên. GRDP bình quân đầu người ước tính 65,2 triệu đồng, tăng 13,4% so với năm 2022. Các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đảm bảo. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp ngày càng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phú Yên đứng thứ 10 trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023
Phú Yên đứng thứ 10 trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023

Riêng về chỉ tiêu thu ngân sách, ước thực hiện năm 2023 đạt 4.000 tỷ đồng, bằng 78% dự toán TW giao, 50% dự toán tỉnh giao và bằng 78,2% so với cùng kỳ. Theo lãnh đạo Sở Tài chính, hụt thu lớn nhất trong năm 2023 là nguồn thu từ sử dụng đất, chỉ đạt 1 ngàn tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu đầu năm tỉnh đưa ra là 5.074 tỷ đồng. Thứ 2 là hụt thu thuế bảo vệ môi trường (190 tỷ đồng) do thực hiện chính sách miễn, giảm thuế theo nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, điều đáng mừng là thu trong cân đối vẫn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Những kết quả tỉnh đạt được trong năm 2023 là sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh khó khăn chung, những kết quả tích cực của tỉnh là đáng mừng. Tuy nhiên, những khó khăn, hạn chế về cải cách thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, hạn chế trong chuyển đổi số, môi trường đầu tư…vẫn là những nút thắt lớn cản trợ sự phát triển của tỉnh.

Phú Yên đứng thứ 10 trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023
Phú Yên đứng thứ 10 trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An nhấn mạnh: Thời điểm đầu năm, có những nội dung lớn, quan trọng, tỉnh Phú Yên thực chậm so với tiến độ chung cả nước, như giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2 đoạn qua địa bàn tỉnh; công tác quy hoạch tỉnh…tuy nhiên, đến thời điểm này, 2 nội dung lớn nói trên tỉnh đều thực hiện tốt và đạt kết quả cao. Điều đó, khẳng định nếu có sự chỉ đạo quyết liệt, sự đoàn kết, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, những khó khăn, vướng mắc sẽ được tháo gỡ, hiệu quả công việc đạt cao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thường xuyên rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra. Các sở, ban, ngành, địa phương cần sớm có kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cùng với đó, các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất.

Phú Yên đứng thứ 10 trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023
Phú Yên đứng thứ 10 trong cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (đợt 1) cũng đã cho ý kiến các nội dung do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến trước khi trình kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa VIII, gồm: dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán sách nhà nước năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2024. Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Trần Huy Đức, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguyễn Hiền – Quốc Hoàn