Cấp mới đăng ký kinh doanh cho 244 doanh nghiệp

08:33, 19/06/2023 [GMT+7]

 

Cấp mới đăng ký kinh doanh cho 244 doanh nghiệp
Cấp mới đăng ký kinh doanh cho 244 doanh nghiệp

Theo Sở KH&ĐT, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 244 doanh nghiệp với số vốn đăng ký hơn 3.596 tỉ đồng (giảm 6,87% về số doanh nghiệp và tăng 60% về số vốn so với cùng kỳ năm ngoái). Toàn tỉnh có 35 doanh nghiệp thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn, giảm 18,6% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, do gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, chi phí nguyên vật liệu đầu vào cao, nguồn tài chính cho sản xuất kinh doanh không đảm bảo, sự cạnh tranh của hàng hóa trong sản xuất kinh doanh nên một số doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể. Lũy kế đến ngày 29/5, số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là 3.631 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký hơn 78.282 tỉ đồng.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ giảm gánh nặng chi phí đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Các sở, ngành, địa phương cũng luôn bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Đắc Lâm