Khánh Hòa chuyển biến trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

15:02, 18/07/2018 [GMT+7]

6 tháng đầu năm 2018, Khánh Hòa đạt kết quả tích cực trong việc triển khai Nghị quyết số 19/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Khánh Hòa chuyển biến trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh
Khánh Hòa chuyển biến trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh


Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, kết quả xếp hạng cải cách hành chính của tỉnh Khánh Hòa tăng 6 bậc, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh, các quy định, chính sách, quy hoạch của tỉnh và địa phương cơ bản được cập nhật, hướng dẫn rõ ràng.

Tính lũy tiến đến cuối quý 2 năm 2018, toàn tỉnh có 100% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, với hơn 4.000 tỷ đồng. Các ngân hàng thương mại cũng đã thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ, cho vay mới sản xuất kinh doanh. Toàn tỉnh hiện thu hút 16 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 5.129 tỷ đồng. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa các quy định, chính sách về đầu tư doanh nghiệp, hoàn thiện chế một cửa, một cửa liên thông, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết./.

Thu Trang

Nguồn "Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa"