Quy hoạch tổng thể khu vực ven biển tỉnh Phú Yên, tránh chồng lấn

20:48, 14/08/2017 [GMT+7]

    Sở Xây dựng Phú Yên đề xuất UBND tỉnh này cho tiến hành quy hoạch lại tổng thể các vùng kinh tế trọng điểm dọc theo tuyến biển với tổng chiều dài hơn 189 km bờ biển, hạn chế chồng lấn, xung đột khi triển khai các chương trình đầu tư phát triển.

Tuyến biển của tỉnh khu vực xã An Ninh Đông, huyện Tuy An
Tuyến biển của tỉnh khu vực xã An Ninh Đông, huyện Tuy An

 


    Sau thời gian triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương, trên chiều dài hơn 189km bờ biển qua 4 huyện, thị xã, thành phố ven biển là TX. Sông Cầu, huyện Tuy An, TP. Tuy Hoà và huyện Đông Hoà có sự phát triển vượt bật. Các vùng kinh tế đã có những chuyển động lớn, nhất là khu vực phục vụ phát triển du lịch và công nghiệp.

    Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Phú Yên, vừa qua ngành chức năng đã tiến hành rà soát quy hoạch tuyến ven biển của tỉnh và phát hiện có sự chồng lấn giữa các vùng quy hoạch với nhau, gồm vùng phát triển du lịch, vùng bảo tồn, vùng nuôi trồng thuỷ hải sản và vùng phát triển công nghiệp. Nếu như không có quy hoạch định hướng tổng thể cho cả vùng ven biển của tỉnh thì việc cho chủ trương đầu tư sau này sẽ phát sinh nhiều xung đột. Để giải quyết vấn đề này, Sở Xây dựng Phú Yên kiến nghị UBND tỉnh và phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai công tác quy hoạch tổng thể khu vực ven biển của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương./. 

Lê Biết - Quốc Hoàn