Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

08:36, 27/06/2023 [GMT+7]

 

Tăng cường tuyên truyền cho toàn dân, cán bộ, công chức, đảng viên về hoạt động, kết quả làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Phạm Đại Dương nhấn mạnh điều này trong phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo diễn ra vào sáng nay.

Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Trong quý II/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm được đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra, xử lý. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến, tuyên truyền tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

  Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cũng góp ý kiến vào Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Quy định gồm 5 chương, 18 điều nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh khẳng định trong quý II, mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn chung nhưng Ban Chỉ đạo tỉnh đã quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Đồng chí đề nghị từng thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền cho toàn dân, cán bộ, công chức, đảng viên về hoạt động, kết quả làm việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh để tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cũng đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo kịp thời ban hành trước ngày 1/7/2023.

Đức Hưng