DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

09:29 | 28/04/2023

Chuyển đổi số đang là một xu hướng tất yếu với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung đã có những bước tiến quan trọng trong hành trình này nhưng cũng còn nhiều khó khăn thách thức phải vượt qua để hoàn thiện và tận dụng các cơ hội từ chuyển đổi số.

.
.
Xem bài theo ngày
.