Nhiều kết quả nổi bật trong công tác Đoàn năm 2023

08:48, 10/01/2024 [GMT+7]

Chiều ngày 8.1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác Đoàn năm 2023
Nhiều kết quả nổi bật trong công tác Đoàn năm 2023

Bám sát chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn”, các cấp bộ đoàn đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của đoàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn có sự đổi mới phù hợp, đa dạng; nhạy bén trong các giải pháp tiếp cận, tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là trên các trang tuyên truyền của đoàn và mạng xã hội. 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên tiếp tục được cụ thể hóa, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và từng bước đi sâu vào đời sống của đoàn viên, thanh niên. Các cấp bộ đoàn đã huy động 1.320 đoàn viên, thanh niên tham gia vào 110 tổ chuyển đổi số cộng đồng; thực hiện 401 công trình thanh niên các cấp với tổng kinh phí hơn 8,76 tỉ đồng…, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khơi dậy niềm hứng khởi của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thu hút sự tham gia của các lực lượng xã hội, ghi dấu ấn trong lòng Nhân dân.

Nhiều kết quả nổi bật trong công tác Đoàn năm 2023
Nhiều kết quả nổi bật trong công tác Đoàn năm 2023

Năm 2024 với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ đoàn, hội tiếp tục phấn đấu hoàn thành 12 chỉ tiêu trọng tâm là: 100% cán bộ, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của đoàn; có hơn 73.900 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện; hơn 11.220 đoàn viên, thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; 6.920 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ.../.

Hồng Thủy – Lê Hùng