Phản biện xã hội về trình tự thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

06:45, 24/11/2023 [GMT+7]

Ngày 23/11, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định thời gian, trình tự thực hiện đăng lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ giữa văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên và các cơ quan có liên quan.

Phản biện xã hội về trình tự thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Phản biện xã hội về trình tự thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phản biện các nội dung về sự cần thiết phải ban hành quyết định; xem xét tính đúng đắn, khả thi, phù hợp của dự thảo đối với tình hình thực tiễn hiện nay của tỉnh Phú Yên; nội dung quy định về việc tiếp nhận hồ sơ và giao trả kết quả và quy định về thời gian giải quyết hồ sơ đối với một số trường hợp cụ thể, nhằm góp phần thực hiện tốt công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cũng đã thảo luận kỹ các nội dung quy định về công tác phối hợp như phối hợp trong trình tự thực hiện các thủ tục hành chính; phối hợp trong chỉ đạo điều hành giữa UBND cấp huyện, các cơ quan có liên quan và Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai.....

Trên cơ sở phản biện của các đại biểu và các chuyên gia, Ủy ban  MTTQVN tỉnh đề nghị đơn vị chủ trì soạn thảo là Sở TN&MT tiếp thu và có sự điều chỉnh hợp lý để dự thảo sau khi ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh….

Lê Hùng