Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

10:22, 19/01/2024 [GMT+7]

 

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

          Chiều 18/01, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã tổng kết hoạt động năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban trực ban Chỉ đạo 35 tỉnh; Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh chủ trì hội nghị.

          Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, tích cực của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo 35 các cấp, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh; đồng thời khai thác, lan tỏa, chia sẻ các thông tin chính thống, tích cực trên hệ thống cổng/trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội tạo thành dòng chủ lưu góp phần đẩy lùi các luồng thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh Cao Thị Hòa An đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban chỉ đạo 35 các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo trong năm 2024, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại ngành, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, nhất là giới trẻ về truyền thống văn hóa, thành quả cách mạng của Đảng, dân tộc, quê hương, đất nước; gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, lất át, giảm tác động ảnh hưởng của thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Đắc Lâm