Tổng kết diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Hòa năm 2022

08:17, 09/11/2022 [GMT+7]

 

 

Tổng kết diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Hòa năm 2022
Tổng kết diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Hòa năm 2022

 

Chiều ngày 7/11, Ban chỉ đạo diễn tập PCTT-TKCN huyện Tây Hòa tổ chức hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm diễn tập phòng chống thiên tai - TKCN năm 2022.

Cuộc diễn tập diễn ra 02 giai đoạn, giai đoạn 1 là diễn tập vận hành cơ chế: Khung diễn tập của huyện thực hiện đúng đủ trình tự các bước, thể hiện rõ cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tham mưu tổ chức thực hiện, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức và Nhân dân theo phương châm “4 tại chỗ”. Giai đoạn 2 diễn tập thực binh: Ban Chỉ huy PCTT-TKCN của huyện phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong chỉ huy, điều hành ứng phó sự cố thiên tai - tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả. Chỉ đạo, điều hành khung tập, các lực lượng, phương tiện tham gia thực binh chặt chẽ, sát tình huống giả định và đặc biệt là bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, trang bị.

Cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Kết quả diễn tập được đánh giá đạt loại tốt.Dịp này, Ban chỉ đạo diễn diễn tập PCTT-TKCN huyện Tây Hòa khen thưởng 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia diễn tập./.

Thế Hoan