Khảo sát công tác thông tin, tuyên truyền giảm nghèo về thông tin

08:11, 25/08/2023 [GMT+7]

Ngày 24/8, đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin tuyên truyền giảm nghèo về thông tin trên địa bàn tỉnh. Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Thu Hoài và Phó Trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Sự chủ trì buổi làm việc.

Khảo sát công tác thông tin, tuyên truyền giảm nghèo về thông tin
Khảo sát công tác thông tin, tuyên truyền giảm nghèo về thông tin

Trong thời gian qua, các cấp, ngành của tỉnh Phú Yên đã chú trọng thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, ban hành đầy đủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nội dung hoạt động của chương trình, mục tiêu giảm nghèo về thông tin; thường xuyên phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có chất lượng để đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đề nghị tỉnh Phú Yên làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tiến độ triển khai, hiệu quả thực hiện các phần việc, tiểu dự án trong chương trình giảm nghèo nói chung; đặc biệt là khó khăn, vướng mắc trong giảm nghèo về thông tin, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh; giải pháp để nâng cao năng lực cán bộ làm công tác thông tin truyền thông tại cơ sở; hình thức hỗ trợ về mạng thông tin viễn thông đối với hộ nghèo, cận nghèo./.

                                                                                                                                           Thoại Kỳ