Hội thảo vai trò của gia đình, dòng họ trong việc xây dựng xã hội học tập

08:38, 16/08/2023 [GMT+7]

 Chiều 15/8, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT-DL, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo “Vai trò của gia đình, dòng họ trong việc xây dựng xã hội học tập nhằm giữ gìn và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ mới”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tham dự hội nghị tại điểm cầu trung ương. Dự hội thảo tại điểm cầu Phú Yên có đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Hội thảo vai trò của gia đình, dòng họ trong việc xây dựng xã hội học tập
Hội thảo vai trò của gia đình, dòng họ trong việc xây dựng xã hội học tập

 Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá đúng vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam, văn hóa soi đường quốc dân đi. Qua đó, luận giải một khía cạnh từ góc độ gia đình, dòng họ trong xây dựng, phát triển văn hóa, bồi đắp tri thức cho công dân Việt Nam nhằm phát triển bền vững đất nước bằng trí thức. Hội thảo cũng là cơ sở quan trọng để Bộ VH-TT&DL nghiên cứu, lồng ghép mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập vào bình xét gia đình văn hóa, tổ, ấp văn hóa.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hội thảo, góp phần triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm phát huy sức mạnh con người Việt Nam, gắn với giữ gìn hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia. Gia đình là tế bào của xã hội, duy trì nòi giống, là môi trường đầu tiên khuyến khích học tập; dòng họ cơ bản giữ được tính bền chặt, có trên có dưới, tạo nên một xã hội ổn định, thông suốt. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, thời gian tới, cần phát huy vai trò của gia đình, dòng họ để cung cấp nguồn lực cho phát triển quốc gia./.


Đắc Lâm