Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 16

09:01, 28/06/2023 [GMT+7]

 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 16
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 16

Sáng ngày 27.6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp phiên toàn thể thẩm tra các báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá VIII. Tham dự phiên họp có đồng chí Lê Thanh Đồng - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Qua xem xét các báo cáo, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xác hội, xây dựng chính quyền; công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp; công tác xét xử của TAND; công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong đó đặc biệt lưu ý một số vấn đề tồn tại, hạn chế như: tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng về số vụ; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu; tỉ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm còn thấp... Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo kế hoạch đề ra.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 16
Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 16

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng thẩm tra 05 Dự thảo nghị quyết trình kỳ họp sắp tới gồm: Nghị quyết bãi bỏ quy định mức thu, quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chính minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Điều chỉnh giảm biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2023 tỉnh Phú Yên; Sửa đổi, bổ sung quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Phú Yên; Quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên./.

An Bang