Hội nghị lần thứ 14 (đợt 2), BCH Đảng bộ huyện Tây Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

09:04, 19/07/2023 [GMT+7]

Sáng 18/7, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tây Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 14 (đợt 2).

Hội nghị lần thứ 14 (đợt 2), BCH Đảng bộ huyện Tây Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị lần thứ 14 (đợt 2), BCH Đảng bộ huyện Tây Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

 Tại hội nghị, sau khi các đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo của Huyện ủy về sơ kết công tác 06 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 và các nội dung để BTV Huyện ủy và UBND huyện chuẩn bị trình tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo Huyện ủy Tây Hòa đề nghị các TCCS Đảng trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong năm 2023, nhất là các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và giải ngân, quyết toán nguồn vốn xây dựng cơ bản; chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu. Tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn huyện; rà soát việc thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy để có giải pháp chỉ đạo đảm bảo thực hiện đạt kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2023./.

Đỗ Quyên - Lê Quang