Cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý về tình hình tôn giáo

09:49, 18/10/2023 [GMT+7]

 

Cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý về tình hình tôn giáo
Cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý về tình hình tôn giáo

Tiếp tục chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh do BTV TU tổ chức, sáng 17/10, tại Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Phới - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương thông tin, định hướng nội dung về “Tình hình thế giới và khu vực tác động đến tôn giáo; tình hình tôn giáo trong nước thời gian qua và dự báo thời gian tới. Tham dự lớp học có đồng chí Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng 600 cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh.

Cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý về tình hình tôn giáo
Cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý về tình hình tôn giáo

Đồng chí Đỗ Văn Phới nhấn mạnh: Đảng ta luôn khẳng định vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt. Việc thực hiện tốt chính sách tôn giáo, phát huy truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một đảm bảo quan trọng cho thắng lợi sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta...

Thông qua công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp cận thông tin đầy đủ, chi tiết, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ quan, đơn vị, vận dụng linh hoạt những kiến thức được bồi dưỡng vào thực tế; vừa bổ sung kiến thức, vừa giải đáp những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

An Bang, Quốc Hoàn