Đảng ủy BĐBP tỉnh Phú Yên sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị

08:56, 09/08/2023 [GMT+7]

Sáng ngày 08/8, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”.

Đảng ủy BĐBP tỉnh Phú Yên sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị
Đảng ủy BĐBP tỉnh Phú Yên sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của bộ chính trị, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đã chủ động nắm, nghiên cứu, dự báo sát đúng tình hình địa bàn, trên biển, trên cơ sở đó tham mưu cho Đảng ủy, BTL BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền ANBG biển, đảo; thực hiện tốt công tác SSCĐ, nắm chắc tình hình địa bàn, đấu tranh xử lý có hiệu quả vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới biển. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương triển khai hiệu quả quy chế, chương trình phối hợp, xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh gắn với bảo đảm QPAN, bảo vệ quốc gia trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh yêu cầu thời gian tới cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt chức năng nắm, dự báo đúng tình hình, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, trên cơ sở nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Thu Hiền - Xuân Điền