Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật

08:24, 28/11/2023 [GMT+7]

 

Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật
Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 15, sáng 27/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật căn cước và tham luận các báo cáo quan trọng do Chính phủ trình. Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đại biểu đoàn ĐBQH tỉnh tham dự phiên họp.

  Với 431/468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 87,25%, Quốc hội đã thông qua Luật căn cước.

Theo đó, việc sử dụng tên gọi Luật căn cước thể hiện rõ tính khoa học, vừa bao quát được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật, vừa phù hợp với xu hướng quản lý xã hội số. Việc đổi tên thành thẻ căn cước sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước có tính khoa học hơn, phục vụ công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số của Chính phủ; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho người dân trong tham gia các hoạt động xã hội cũng như giao dịch về hành chính, dân sự ngày càng tiện lợi. Bên cạnh việc thu thập vân tay, Luật căn cước đã bổ sung quy định thu thập mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân; hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người.

Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật
Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật

Luật căn cước được thông qua cũng không mở rộng đối tượng cấp giấy chứng nhận căn cước đối với toàn bộ người không quốc tịch.

Trong buổi sáng 27/11, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về: dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); các báo cáo của Chính phủ sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 03 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)./.

An Bang