Tuy An: Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh

11:26, 27/12/2022 [GMT+7]

 

Tuy An: Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh
Tuy An: Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh

 

Do chưa thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, để xảy ra trường hợp hộ dân xây dựng công trình trái phép trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua huyện Tuy An, nên Chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đã bị tạm đình chỉ công tác nhằm xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Trước đó, vào ngày 24/12, qua kiểm tra thực địa, đoàn công tác tỉnh và huyện Tuy An phát hiện một trường hợp xây dựng công trình trái phép trong phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua huyện Tuy An tại khu phố Long Bình, thị trấn Chí Thạnh, với diện tích xây dựng 80m2 và đã chỉ đạo địa phương tuyên truyền, vận động gia đình tự tháo dỡ.

Nhằm tránh lập lại tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua huyện Tuy An, Chủ tịch UBND huyện Tuy An ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Kim Anh, Chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh, kể từ ngày 25/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022 để xem xét, xử lý. Đồng thời, giao Thanh tra huyện Tuy An chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thành lập tổ công tác kiểm tra, xem xét trách nhiệm đồng chí Huỳnh Kim Anh, Chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh và các tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

KHẮC NHO