Triển khai các phương án đảm bảo nước tưới vùng hạ du

22:35, 02/06/2020 [GMT+7]

 

Triển khai các phương án đảm bảo nước tưới vùng hạ du
Triển khai các phương án đảm bảo nước tưới vùng hạ du

 

Nắng nóng diễn biến phức tạp, kéo dài,các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh đã thực hiện vận hành phát điện, đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho hạ du Sông Ba.

Theo Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, do nắng nóng gay gắt, lượng nước về hồ rất thấp, nhỏ hơn 10m3/giây. Việc đảm bảo cấp nước tưới cho 14.880ha cây trồng và nước sinh hoạt vùng hạ du sông Ba trong mùa khô năm nay gặp rất nhiều khó khăn. Để đảm bảo cấp nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã thực hiện vận hành chạy máy phát điện cung cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho hạ du sông Ba.

Từ nhiều tháng nay, nhà máy thủy điện Sông Hinh công suất của nhà máy đã giảm 50% so với thiết kế. Ngoài mục tiêu kinh doanh, nhà máy này đang triển khai các phương án chạy máy để trả nước về hạ du phục vụ sản xuất và đời sống.

Trước khi vận hành chạy máy phát điện, cả hai nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ và Sông Hinh đều thông báo với lãnh đạo các huyện, xã, thị trấn, các trạm bơm ở vùng hạ du phối hợp lấy nước. UBND tỉnh cũng đề nghị các công ty thủy điện vận hành hồ chứa và cung cấp thông tin báo cáo trong mùa cạn theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, sông Hinh đã được phê duyệt, đồng thời vận hành điều tiết nước hồ chứa hợp lý, đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh doanh vừa phục vụ tối đa cho sản xuất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt ở vùng hạ du.

Đồng hành với các nhà máy thủy điện trong việc phát điện, cấp nước, chính quyền các địa phương cũng chỉ đạo các trạm bơm và các đơn vị liên quan phối hợp nhằm tận dụng tối đa nguồn nước xả sau chạy máy phát điện, phục vụ sản xuất và đời sống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do khô hạn gây ra./.

Đặng Dự - Thế Hoan