Sơn Hòa: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 73

08:06, 19/09/2023 [GMT+7]

Sáng ngày 18/9, Trung tâm chính trị huyện Sơn Hòa phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 73 năm 2023.

Sơn Hòa: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 73
Sơn Hòa: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 73

  Trong 05 ngày (từ ngày 18/9 – 22/9), 71 học viên là những quần chúng ưu tú đến từ 17 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Huyện được học tập một số chuyên đề về: lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp học viên nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam; tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức, năng lực, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Hồng Linh – Lý Tâm