Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình

10:08, 23/02/2024 [GMT+7]

 

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình
Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với các nội dung UBND tỉnh trình

Chiều ngày 22/2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp cho ý kiến một số nội dung UBND tỉnh trình. Đồng chí Lê Thanh Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến và thống nhất các nội dung UBND tỉnh trình về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2024 nguồn phân bổ sau, hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; bổ sung dự toán ngân sách năm 2024 cho Hội Khuyến học tỉnh; Hội Đồng hương tỉnh Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh; về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ thực hiện các dự án phát triển sản xuất giống chủ lực quốc gia và giống khác trên địa bàn tỉnh

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lê Thanh Đồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được bổ sung dự toán ngân sách quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được giao đúng quy định hiện hành trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả và tránh lãng phí. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh…

Lê Hùng