Dấu ấn Tháng Thanh niên của Tuổi trẻ Phú Yên

Dấu ấn Tháng Thanh niên của Tuổi trẻ Phú Yên

09:28 | 27/03/2023

Với tinh thần sáng tạo, xung kích tình nguyện vì cộng đồng, Tháng Thanh niên 2023 của tuổi trẻ Phú Yên đã để lại dấu ấn bằng những công trình, phần việc cụ thể, để lại nhiều tình cảm trong bà con nhân dân

.
.
Xem bài theo ngày
.