Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên về đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2009 đến năm 2023

06:00, 20/10/2023 [GMT+7]

 

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên về đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2009 đến năm 2023
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên về đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2009 đến năm 2023

Sáng ngày 19.10 , Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật do bà Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Phú Yên về đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2009 đến năm 2023. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đề án Trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn được Ban Bí thư giao Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là cơ quan thường trực của đề án. Sau 15 năm triển khai, đề án đã đạt được kết quả quan trọng. Từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 546 đầu sách, trang bị sách cho các xã, phường, thị trấn. Công tác quản lý, sử dụng và khai thác các ấn phẩm tại cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai thực hiện đề án tác động tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tập quán sản xuất và đời sống; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, vướng mắc, đồng thời đề xuất các giải pháp trong quá trình phát huy giá trị đề án.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thanh Toàn cho biết: tỉnh Phú Yên rất coi trọng văn hóa đọc và đã triển khai nhiều chương trình, giải pháp để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đọc; phát triển văn hóa đọc gắn với quản lý, khai thác hiệu quả sách được trang bị. Tỉnh đề nghị Trung ương tiếp tục duy trì đề án để trang bị sách cho các xã, phường, thị trấn, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu tự nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ kiến thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cần đẩy mạnh việc số hóa sách, quan tâm việc trang bị sách cho các chi bộ cơ sở…/.

                                                                                                    Đặng Dự - Đức Thuận