Ấm áp những ngôi nhà đại đoàn kết

07:36, 23/10/2023 [GMT+7]

Ủy ban MTTQ tỉnh và các đơn vị hỗ trợ thực hiện phong trào Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đang tiến hành nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 321 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo (đợt 2).

rong đợt 2, huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân là những địa phương được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết nhiều nhất, với 80 nhà/huyện. Qua đợt này nâng tổng số nhà Đại đoàn kết hoàn thành, bàn giao cho hộ nghèo lên 771 nhà (đợt 1 có 450 nhà). Các hộ nhận hỗ trợ đều là những gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phải sống trong những ngôi nhà xuống cấp, dột nát, mất an toàn nhiều năm nhưng chưa có điều kiện tu sửa.

Ấm áp những ngôi nhà đại đoàn kết
Ấm áp những ngôi nhà đại đoàn kết

Phong trào Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, không chỉ góp phần xóa nhà tạm cho hộ nghèo mà còn bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, trong đợt 3 (từ nay đến cuối năm), toàn tỉnh sẽ xây thêm 160 nhà Đại đoàn kết từ phong trào này. Hiện Ủy ban MTTQ tỉnh đôn đốc để các đơn vị, doanh nghiệp chuyển tiền ủng hộ như đã đăng ký tại lễ phát động để tiếp tục phân bổ cho các địa phương. Đặc biệt trong Tháng cao điểm Vì người nghèo 17/10-18/11/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội; huy động mọi nguồn lực xã hội góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo…

Ngọc Hiền